Úvodní fotka
Obecné info

Děkujeme tímto všem členů klubu za aktivní účast na členské schůzi / zápis v sekci pro členy.

Přejeme všem členům pohodové léto :-) 

Treninky možné po dohodě s vedoucími družstev, kteří  zajistí přístup na kuželnu (červenec - srpen)

Zahájení soutěží je předpokládáno od 2 hého týdne září.

Brigáda členů před zahájením sezony v prvním týdnu září, bude upřesněnno - sledujte web + FB.

VV VKK Vsetín